Logo Breeze - Witte letters

Algemene voorwaarden – Breeze Adventures

Breeze Adventures maakt reisvoorbereidingen voor klanten gemakkelijk en leuk door rondleidingen en activiteiten online aan te bieden. Breeze avonturen treedt uitsluitend op als tussenpersoon bij de levering van tickets. Tenzij anders vermeld zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aankopen gedaan op de website van Breeze Adventures en partnerwebsites (gelieerde ondernemingen).

Definities

In deze algemene voorwaarden hebben de volgende termen de volgende betekenis:

Overeenkomst: alle overeenkomsten tussen Klant en Leverancier, inclusief alle wijzigingen en aanvullingen daarop met betrekking tot producten en diensten;

Klant: de koper van E-tickets/vouchers;

Site: de door Breeze Adventures geëxploiteerde website inclusief mobiele applicaties.

Leverancier: natuurlijke persoon of rechtspersoon die via Breeze Adventures producten of diensten aan Klant aanbiedt

Tickets: E-tickets/vouchers die dienen als deelname- en/of toegangsbewijs;

Breeze Adventures is te bereiken op telefoonnummer+59995115402 en per e-mail op info@breezecuracao.com;


algemene voorwaarden

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen die via Breeze Adventures Tickets worden geplaatst, tenzij andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1. Overeenkomst

1.1 Breeze Adventures treedt uitsluitend op als tussenpersoon bij de levering van Tickets. De definitieve koopovereenkomst komt tot stand tussen Klant en Leverancier.
1.2 Alle beschikbare Tickets en vermeldingen op de Site zijn afhankelijk van beschikbaarheid.
1.3 Breeze Adventures is niet aansprakelijk voor eventuele (schrijf)fouten, prijswijzigingen in het aanbod en beschikbaarheid.

2. Prijzen en betaling

2.1 Alle prijzen van de Tickets worden weergegeven in de gekozen valuta (Amerikaanse dollars). Tenzij anders overeengekomen zijn alle prijzen inclusief BTW en andere belastingen.
2.2 Breeze Adventures accepteert betaalmethoden zoals MasterCard, Visa. Betaling via bankoverschrijving en Ideal zijn alleen op aanvraag. Er worden geen betalingskosten in rekening gebracht
2.3 Klant is verplicht de prijs voor de via de Site bestelde Tickets uitsluitend aan Breeze Adventures te betalen en heeft niet aan zijn betalingsverplichting jegens Breeze Adventures voldaan indien klant rechtstreeks aan Leveranciers betaalt, tenzij dit vooraf uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.
2.4 Bij gebreke van tijdige en volledige betaling door Breeze Adventures is het gerechtigd de bestelling te annuleren en de reservering te annuleren.

3. Tickets, bezorging, annuleren en wijzigen

3.1 Na ontvangst van de betaling verzendt Breeze Adventures de Tickets binnen 24 uur (tenzij anders aangegeven) naar het door Klant opgegeven e-mailadres.
3.2 Klant dient de Tickets direct na ontvangst te controleren op juistheid en indien nodig de aanvullende instructies op te volgen die op de Tickets of begeleidende e-mail staan vermeld.
3.3 De geldigheid van de Tickets staat duidelijk op de Tickets vermeld. Verouderde Tickets worden niet geaccepteerd en kunnen niet worden geruild.
3.4 Klant dient voor wijzigingen altijd contact op te nemen met Breeze Adventures. Het wijzigen van Tickets is onder voorbehoud van acceptatie door Leverancier en een wijzigingsverzoek moet minimaal 48 uur vóór de vervaldatum of geldigheid van het Ticket worden aangevraagd.
3.5 Er kunnen annuleringskosten in rekening worden gebracht. Verzoek tot annulering dient altijd te worden gericht aan Breeze Adventures. Annuleringen binnen 24 uur vóór de vervaldatum van de geldigheid worden niet vergoed.

4. Klantgegevens en privacy

4.1 Persoonlijke gegevens zoals naam, telefoonnummer en e-mailadres worden alleen gebruikt om de bestelling af te handelen. De gegevens zullen, voor zover toegestaan door de wet, worden gebruikt voor het beheer van Leveranciers of een van hun gelieerde ondernemingen of derden, en zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk. De Klant geeft Breeze Adventures onherroepelijk toestemming voor het gebruik en de opslag van de (persoons)gegevens.
4.2 Indien Breeze Adventures op grond van wet- of regelgeving daartoe wordt gedwongen, is Curacao Activiteiten gerechtigd (persoons)gegevens met derden te delen.

5. Aanbieders van Rondreizen en Activiteiten
5.1 Een rondleiding of activiteit kan worden gewijzigd, verplaatst of geannuleerd in overeenstemming met de voorwaarden van de Aanbieders. Breeze Adventures zal proberen dit kenbaar te maken, omdat Breeze Adventures niet aansprakelijk is voor compensatie in geval van verplaatste, gewijzigde of geannuleerde tours of activiteiten.

6. Aansprakelijkheid

6.1 Deelname aan en/of gebruik van de diensten en producten van Leverancier is op eigen risico en onderworpen aan richtlijnen van Leverancier.
6.2 Breeze Adventures is niet aansprakelijk voor schade en kosten die het gevolg zijn van handelen, nalaten van Leveranciers, het deelnemen aan en/of gebruik maken van diensten van Leveranciers door Klant.

7. Toepasselijk recht en geschillen

7.1 Op deze voorwaarden is het Curaçaose recht van toepassing.
7.2 Eventuele geschillen tussen Breeze Adventures en Klant voortvloeiend uit het bestellen van tickets via de website zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Curacao.

Curacao Buggy Adventures - “Go West” buggy tour
$219

NIEUW Speciale prijs!